Da har jeg vært innom på flere kontinenter og skrevet litt om mulighetene for jakt turer der. Jeg har vært både i Afrika, Australia og i Canada. Men jeg er enda ikke mettet, så nå tar jeg turen videre til Syd Amerika og først til Argentina for og se på hvilke jaktmuligheter de har der.