Da var jeg på videre tur i den Norske jakt verdenen. Det var elg jakta jeg var sist innom i forrige artikkel og fortsetter litt videre der. Som nevnt i forrige artikkel er det ca 30.000 elger som blir felt hvert år, fordelt på over 300 av kommunene i landet. Det har blitt kommunene selv som har fått økt selvbestemmelse over forvaltningen av elg i egen kommune med hensikt og gi lokale aktører ansvaret for elgbestanden i sitt distrikt. Det er målrettet avskyting som er praksisen i Norge, det gir kvoter på bestemte dyr etter alder og kjønn, dette gir jegerne restriksjoner på dyene som kan felles i distriktet de befinner seg i. Metoden brukes for og holde bestanden under bedre kontroll, det er vel også årsaken til at elgebestanden har vokst betydelig de siste 40 årene.

Det ble i sesongen 2016/17 felt 17421 hanndyr og 13408 hunndyr i Norge. Dette er ca. 300 færre dyr enn foregående år. Det ble gitt fellings tillatelse på omtrent 40100 dyr for sesongen, og endte da med 77 % fellingsprosent. Dette ble det første året at hedemark siden 1950 årene mistet tittelen som det fylket med mest felte elg, Det var Nord Trøndelag som tok over tittelen nå.

Elgjakta er en gammel type jakt i Norden, det er funnet helleristninger fra steinalderen som viser at de drev med elgejakt. Det har også i lavlandet i Norge blitt funnet fangstannlegg som dateres til ca 3700 f.kr, en jaktmetode som ble brukt fram til 1900 tallet.

De mest vanlige jaktformene i dagens jakt som brukes er som jeg har vært inne på før, jakt med hund, det er en form for jakt som som har blitt en populær jaktform. Det er to måter og drive jakt med hund på, løs hund som løper fritt rundt til den får los og har fått elgen til å stå stille, da er det jegerens tur til og komme på skuddhold og få felt dyret. Hund i bånd blir en slags smygejakt. Hvor man bruker hundens sanser til og spore opp dyret og komme seg på skuddhold. De mest vanligste hunderasene som det brukes i elgjakta er russiske Laikaer og den nordiske Elghunden.

Når det gjelder smygjakt er det opp til jegeren selv, man bør kjenne distriktet og vite hvor elgen trekker morgen, ettermiddag og mot kvelden. Her må man også passe på vær og vind retning da elgen har bra hørsel og luktesans. Posterings jakt foregår ved elgens trekkruter, der det settes opp poster langs rutene. Her har jegeren gode lokalkunnskaper og har funnet velbrukte stier. Det settes opp gjerne flere poster langs en bestemt rute, her er det tålmodighet som gjelder. Dette er en jaktform som ikke er så utbredt i Norge. Men en del bruker den i kombinasjon med lokking.

Elgkjøttet er en populær matkilde i Norge, kjøttet egner seg til mange retter som foreksempel elgpølse, viltpate`, elggryte og gratinert elgfilet.

Da avslutter jeg for denne gangen, men fortsetter jakt serien i neste artikkel så bli med videre.