Det har blitt foretatt jakt i fra veldig gammelt av. Dette var jo den måten man skaffet seg mat på. Måten man jakter på har selvfølgelig endret seg mye med tiden. Før man hadde noe særlig med våpen foregikk jakten på den måten at man jaget byttet ut over en fjellskrent. Så kom tiden med spyd og pil og bue, her måtte man være stille for og komme på skuddhold til dyret man ville felle.

Gamle jaktmetoder

Gamle jaktmetoder

De eldste jaktmåtene som man har forsket på her i landet har foregått på forskjellige måter. Det er tiden som betegnes som steinalderen som man har forsket på. Snikjakt var en metode hvor jegerne gjemte seg bak steiner elle snek seg forsiktig inn på byttet. Så var det klappjakt, her jagde man dyrene i retning av jegerne som sto i skjul og ventet. Fangstanlegg var en metode med stenger eller naturlig formet trakt i terrenget som man så skremme viltet inn i denne trakten hvor da jegerne stod klare i enden. Styrtjakt kalles metoden hvor de skremte viltet ut over en fjellskrent. Dette regnes med og være de mest vanlige måtene og felle de store dyrene, men det kan nok ha vert andre metoder her også som ble benyttet. Når det ble jaktet på småvilt og fisk ble det brukt snarer, pil og bue og feller av ulike typer. Fiskemetodene som ble brukt den gangen er ganske lik den vi har i dag, håndsnøre, line med flere kroker, harpun og ruser. De fleste tingene de brukte i jakten på den tiden er lagd av en del mere forskjellige materialer en stein, det var tre, skinn, horn, bein og plantefibre som ofte ble benyttet til å lage våpnene de trengte.

Endringen av behovet for jakt

Endringen av behovet for jakt

Da steinalderen var på slutten endret behovet for jakt seg mye, man hadde begynt med jordbruk og husdyrhold så man var ikke så avhengig av å måtte jakte for å få seg mat. Men man fortsatte jaktingen som en binæring, mye på grunn av pels og skinn som man også trengte i det daglige. Det var også en populær byttevare som man gjerne brukte overalt i verden. Den litt mere moderne jakt tiden var i flere land i Europa forbeholdt kun adelen. Det var spesielt i Frankrike og i England hvor store områder ble regulert og man ble strengt straffet for å jakte her om man ikke var av den adelige slekten. Her var det en god del av våpnene de samme som ble benyttet når de var i krig, armbrøst, lanser, sverd, spyd og pil og bue. I en del av Europa og steder i Asia brukte man også spesial trente falker og hunder i jakten. På 1500 tallet endret jakt stilen seg igjen, da kom de håndholdte skytevåpnene. Metodene fra den gang er nok stort sett de samme vi har den dag i dag, men vi har masse reguleringer og forholde oss til nå. Jaktsesonger, type dyr som kan felles, type våpen som kan brukes. Det er også lagt opp til at man skal bestå skyte og jeger prøven før man får starte med jakten.