Etter jakt turer til Afrika, Australia, Canada, Argentina og Chile blir jeg i Norge og ser litt på diverse jakt turer her. Vi har jo mye fin natur her i landet også så det er gode muligheter for mange typer jakt. Og til alle årstider som da igjen byr på forskjellige utfordringer. Men først ser jeg litt på de forskjellige jaktformene som er vanlige.

JAKTFORMER

Jakt er å spore opp og fange, f.eks. felle fugler og eller ville dyr. Det blir også benyttet for og holde bestanden nede av en bestemt art av forskjellige grunner. Mange ser på jakt som en hobby, mens andre ser på det som et levebrød og kan nok ha stor økonomisk betydning for mange. Jakt deles gjerne inn i flere typer som storvilt jakt og småvilt jakt, under storvilt jakt er det dyr som elefanter, større kattedyr, bjørner, hjortedyr og oksedyr som er det mest vanlige. Under småvilt jakt er det mindre pattedyr som rev, mink, jerv, ulv og fugler som er den vanlige størrelsen.

En form for jakt er HETSEJAKT, den foregår på den måten at man bruker hunder til å jage byttet og la dem felle det, altså uten noen form for våpen. Denne type jakt er ikke lenger tillat i Skandinavia og flere andre land da den blir sett på som en blodsport, men i Afrika, Asia og Sør- Amerika er den type jakt fortsatt aktuell. Så har vi DRIVJAKT, som vel er den eldste og mest vanlige formen for jakt. Her blir viltet jage viltet mot andre jegere for og så felle dem når de er innenfor skuddhold. Dette er en form for jakt som gjerne brukes under elgejakta her til lands.

FALKONERI er en jaktform som trolig ikke blir brukt i Norge, det er falker eller ørner som har blitt trent opp til og fange andre fugler og småvilt. Der er også nå blitt forbudt i flere land.

POSTERINGSJAKT er en form for jakt som ofte er i bruk i Norge. Det er da viktig og finne en god posisjon med god utsikt hvor man da sitter helt rolig og venter på at viltet skal komme forbi.

Så har vi LOKKEJAKT, da bruker jegeren en eller annen form for å lokke byttet inn på skuddhold. Da må man være godt kjent med arten man skal jakte på for og kunne få felt dyret.

En jaktform som SMYGEJAKT foregår som oftest når man jakter alene, da smyger- sniker man seg inn på dyret så nærme en kan uten og bli oppdaget for så og felle det. Dette blir gjerne brukt på rådyr og hjortedyr.

STØKKJAKT er når jegeren beveger seg sakte bortover i terrenget og skremmer opp viltet, dette blir gjerne brukt på skogsfugler og rypejakt. Detter er en form for jakt som krever gode skyteferdigheter og hurtighet, også en fordel med lokalkunskap og god kondisjon.

TOPPJAKT er også en typisk fuglejakt, den foregår på vinteren når fugler som orrfugl og storfugl beiter i tretoppene på grunn av mye snø og tvinges opp i trærne. I mange jaktformer brukes det hunder til og drive frem dyrene det jaktes på, nytteverdien på en hund er betydelige fordi luktesans og hørsel er lang over hva et menneske kan lukte og høre. Det var litt om jaktformer, jeg fortsetter artikkelen i neste runde. Følg gjern med videre.