Jakt i Norge har pågått helt siden menneskene kom opp hit i nord. Man regner med at det var det samiske folkeslaget som først kom hit og ble da de første som drev med jakt og fangst i landet. Behovet for jakt har jo endret seg med tiden. Til å begynne med var det nødvendig med jakt for og skaffe seg mat, men etter hvert når det ble mere bosetninger som satset på husdyr og dyrking av jorda ble ikke behovet fullt så stort lenger. Da ble behovet endret til og bli en slags binæring for mange grupper.

Jaktformer

Vi har forskjellige jaktformer i Norge, det og holde bestandene på et akseptabelt nivå er blitt veldig viktig. Her blir kvotene fastsatt av Direktoratet for naturforvaltningen som ser på skader og tilgang på mat til de forskjellige artene. Ut fra dette fastsetter de så kvotene som blir lovlige for de enkelte distriktene. Under storvilt finner man elg, dådyr, hjort, rådyr, villrein, moskus, bjørn, jerv, ulv, villsvin, gaupe og jerv. Artene som går under småvilt jakt er gjess, ender, rev, hare, tiur, rype, røy, orrhane, vadere og orrhøne. Når man jakter på fugler og andre småvilt arter brukes det gjerne hund som hjelp. Hundene er trent opp til og finne byttedyret og markerer hvor dyret er. I fuglejakt bruker man gjerne raser som vorstehhunder, settere og pointere. For rev og hare jakt brukes gjerne raser som Svenske, Sveitser og Finske støvere og dunker rasen. Her er det jo viktig med en god opplæring og trening av hundene for og få et så bra jaktresultat som mulig.

Våpentyper

Våpentyper

Våpnene som brukes er rifler av forskjellige kalibre og hagler, mange har en kombinasjon av dette i et våpen. Da har man flere muligheter for å drive jakt på flere arter med det samme våpenet. Haglen blir oftest brukt i jakt på fugler, her har man flere varianter og velge mellom, enkeltløp, dobbeltløp med løpene ved siden av hverandre og dobbeltløp med løpene liggende i en loddrett posisjon. Man må være oppmerksom på at patroner med bly er nå forbudt og bruke i Norge. Det mest vanlige i dag er patroner med stål eller vismut legering både i jakt, trening og i konkurranser. Riflene som brukes til jakt er det mange varianter av, dette kommer jo en del an på hva som det skal jaktes på. Reglene er ulike i de forskjellige land om type kuler som skal brukes til de forskjellige artene, med større dyr kreves det selvfølgelig kraftigere kuler en med de mindre artene. En god del av reglene som gjelder finner du her. For å få lov til å drive jakt her i landet må alle gjennomgå en obligatorisk jegerprøve, og man må også betale for et jegeravgiftskort som gjelder i hele landet. Men dette gir deg ikke automatisk rett til og drive jakt, man må huske på at det er grunneieren som har eneretten til og drive jakt på sin eiendom. Så her må man innhente tillatelse i fra grunneieren før jakten kan starte. Når alt dette er på plass er det bare og ta seg en tur ut i naturen og håpe på en flott jakt tur.