Da har jeg sett på jaktmuligheter litt rundt om i verden og stopper nå litt opp i Norge. Jakt i Norge følger vanligvis grunneier som har rettighetene til å jakte på sin eiendom. Mange har da en ekstra inntekt ved salg av jakt rettigheter på sin eiendom. Som jeg begynte med i forrige artikkel om jakttyper av forskjellige slag fortsetter jeg litt med disse. ELGJAKTA foregår både med hund og ved posterings jakt. I VILLREIN JAKT er det mest vanlig med stilling eller smygejakt. HJORTE JAKT utføres av flere typer jakt som posterings jakt, driv jakt og smyg jakt, det kommer litt an på terrenget der jakten foregår om hva som passer best. SKOGSFUGL OG RYPE JAKT foregår både med og uten hund, da gjerne som støkk jakt uten hund. REV OG HARE JAKT foregår stort sett bare med hund, men rev blir det også brukt lokke jakt, da med åte.

JAKTSESONGER

Så litt om de lovbelagte jakt tidene. Det må nevnes at det ikke i alle kommuner er tillat med jakt på noen arter, så det gjelder og sette seg inn i reglene på stedet du skal jakte i. Rådyrjakta er fra 25.09 til 23.12. Villrein fra 20.08 til 30.09. villsvin fra 01.04 til 31.03. Villmink fra 01.04 til 31.03. Hjort fra 01.09 til 23.12. Elg 25.09 til 23.12 og Kanadagås fra 10.08 til 23.12. Her er det mange flere arter som har forskjellige jakt tider, litt for mange til og ramse opp her, men du kan selv gå inn sidene og lese hvor her. Der er det en utfyllende liste over alle artene og jakt tidene i Norge. Man må huske på at i Norge er det påbudt med jegerkortavgift, uten denne i orden har man ikke lov til og drive med noen som helst form for jakt i landet. Aldersgrensen for småvilt er 16 år og på storvilt 18 år, dog med visse unntak. Nå gir ikke kortet deg automatisk rett til å jakte, man må i tillegg ha tillatelse av grunneier og man får da et jaktkort, kortet kan også utgis av jegerforeninger og fjellstyrer/allmenningsstyrer. I tillegg må alle førstegangs jegere avlegge jegerprøven som er obligatorisk. For felling av hjort, elg og villrein må man i tillegg betale offentlig fellingsavgift. Her må man også i tillegg avlegge skyteprøve hvert år. Det nærmer seg 500.000 jegere som er oppført i jeger registret, men det er bare ca. 140.000 som betaler jegeravgiften hvert år, de betegnes som aktive jegere.

ELGJAKTA

Elgjakta er vel den som er mest utbredte jakta i Norge. Jakta har også blitt en attraktiv fritidsbeskeftigelse for mange. Det felles ca 30.000 elg hvert år fordelt på litt over 300 kommuner. Nord- Trønderlag og Hedemark er de to største fylkene for elgjakt, målt i antall fellings tillatelser og antall felte dyr, men Østfold og Akershus er øverst på lista om man teller felte elger på det tellende jaktarealet. Da har jeg vert igjenom noe om jakt i Norge, fortsettelsen følger i neste artikkel så følg med videre på jakt turen.